Kayacık Köyü, Giresun

Karadeniz Bölgesi Tarihi Şehirler