Kayacık Köyü, Giresun

Karadeniz Bölgesi Tarihi Şehirlererror: fotoğrafları izinsiz kullanmak yasaktır!